ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ปฏิทินกิจกรรม  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
User Online  
 

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 1 - 17 ก.ค. 58 ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 6-10 ก.ค. 58

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

(เมื่อวันจันทร์ ที่ 06 กรกฎาคม 2558 โดย Admin)