ข่าวประชาสัมพันธ์  
แจ้งปัญหาการลงทะเบียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 6 กรกฎาคม 2558 , ข้อมูลโดย: Admin

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 1 - 17 ก.ค. 58 ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ข่าวอื่นๆ  
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
การเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 3 สิงหาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
ประกาศผลสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557
เมื่อ: 2 สิงหาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย:
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
ตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลัง Click
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
แจ้งปัญหาการลงทะเบียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 6 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับบุคลากร
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin