หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 14:53:08 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีนย
 ข่าวอื่นๆ
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี (เพิ่มเติม)
เมื่อ: 5 กันยายน 2557 09:12:19 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขยายเวลาการบันทึกการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษา
เมื่อ: 1 กันยายน 2557 08:56:40 น.
โดย:
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2557 09:29:40 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557 22:46:34 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556 (รอบสุดท้าย)
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2557 14:59:13 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::