หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 14:53:08 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีนย
 ข่าวอื่นๆ
ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2558 15:29:41 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2558 14:05:37 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2558 14:31:49 น.
โดย: สวท.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2558 15:06:10 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 20 มกราคม 2558 15:46:12 น.
โดย: สวท.มทร.สุวรรณภูมิ
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::