หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 14:53:08 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีนย
 ข่าวอื่นๆ
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาศูนย์นนทบุรี
เมื่อ: 1 ตุลาคม 2557 11:44:58 น.
โดย:
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ศูนย์หันตรา)
เมื่อ: 24 กันยายน 2557 18:02:20 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี (เพิ่มเติม)
เมื่อ: 5 กันยายน 2557 09:12:19 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขยายเวลาการบันทึกการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษา
เมื่อ: 1 กันยายน 2557 08:56:40 น.
โดย:
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2557 09:29:40 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::