หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 14:53:08 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีนย
 ข่าวอื่นๆ
การตั้งค่ารับข่าวสารของ สวท.มทร.สุวรรณภูมิ
เมื่อ: 19 มีนาคม 2558 10:36:39 น.
โดย: สวท.
มทร.สุวรรณภูมิ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
เมื่อ: 10 มีนาคม 2558 08:16:59 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558
เมื่อ: 6 มีนาคม 2558 14:06:36 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
เมื่อ: 3 มีนาคม 2558 10:44:10 น.
โดย: งานประมวลผลการศึกษาและสารสนเทศ
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
เมื่อ: 2 มีนาคม 2558 09:43:31 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::