หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
การตั้งค่ารับข่าวสารของ สวท.มทร.สุวรรณภูมิ

เมื่อ: 19 มี.ค. 2558 10:36:39 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน

 สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay in) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อ: 10 มี.ค. 2558 08:16:59 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

 ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

เมื่อ: 6 มี.ค. 2558 14:06:36 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อ: 3 มี.ค. 2558 10:44:10 น. , ข้อมูลโดย: งานประมวลผลการศึกษาและสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อ: 2 มี.ค. 2558 09:43:31 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อ: 19 ก.พ. 2558 15:29:41 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

เมื่อ: 19 ก.พ. 2558 14:05:37 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์

เมื่อ: 13 ก.พ. 2558 14:31:49 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ

เมื่อ: 2 ก.พ. 2558 15:06:10 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ: 20 ม.ค. 2558 15:46:12 น. , ข้อมูลโดย: สวท.มทร.สุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน มีนาคม 2558
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  01
  02
  03
  04
  05
  :: กิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2558
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::