หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี (เพิ่มเติม)

 

เมื่อ: 5 ก.ย. 2557 09:12:19 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ขยายเวลาการบันทึกการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษา

 

เมื่อ: 1 ก.ย. 2557 08:56:40 น. , ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

เมื่อ: 19 ส.ค. 2557 09:29:40 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
การเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 16 ส.ค. 2557 22:46:34 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556 (รอบสุดท้าย)

 73

เมื่อ: 31 ก.ค. 2557 14:59:13 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556

 

เมื่อ: 30 ก.ค. 2557 11:53:24 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 30 ก.ค. 2557 11:51:42 น. , ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 32

เมื่อ: 10 ก.ค. 2557 13:29:28 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 54

เมื่อ: 9 มิ.ย. 2557 11:44:37 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 25 เม.ย. 2557 11:33:08 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน กันยายน 2557
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  :: กิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน 2557
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::