หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบสุดท้าย

เมื่อ: 19 พ.ค. 2558 13:20:56 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ: 18 พ.ค. 2558 17:22:54 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายวิชาเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ศูนย์หันตรา

รายวิชาเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ศูนย์หันตรา

เมื่อ: 15 พ.ค. 2558 17:18:25 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ: 15 พ.ค. 2558 09:51:32 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา 2/2557

เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 09:00:10 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 15 พ.ค. 2558 09:48:07 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 9 เม.ย. 2558 16:36:02 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อ: 3 เม.ย. 2558 17:05:23 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
การตั้งค่ารับข่าวสารของ สวท.มทร.สุวรรณภูมิ

เมื่อ: 19 มี.ค. 2558 10:36:39 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน

 สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay in) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อ: 10 มี.ค. 2558 08:16:59 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน พฤษภาคม 2558
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  27
  28
  29
  30
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  1
  17
  1
  18
  1
  19
  1
  20
  1
  21
  1
  22
  1
  23
  1
  24
  1
  25
  1
  26
  1
  27
  2
  28
  2
  29
  2
  30
  3
  31
  1
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  :: กิจกรรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
  กิจกรรมรายการที่ 1.
  ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  วันที่ : 16 พฤษภาคม 2558 00:00:00 น. - 30 พฤษภาคม 2558 00:00:00 น. โดย :
  กิจกรรมรายการที่ 2.
  ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 00:00:00 น. - 30 พฤษภาคม 2558 00:00:00 น. โดย : สวท.
  กิจกรรมรายการที่ 3.
  ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบสุดท้าย  วันที่ : 30 พฤษภาคม 2558 00:00:00 น. - 4 มิถุนายน 2558 00:00:00 น. โดย : สวท


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::