หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2557 22:46:23 น. , ข้อมูลโดย: สวท.มทร.สุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2557 11:25:40 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ครั้งที่ 2

 

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2557 14:37:47 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

 

เมื่อ: 21 พ.ย. 2557 13:54:03 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

 

เมื่อ: 12 พ.ย. 2557 08:20:26 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อ: 30 ต.ค. 2557 08:15:48 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

เมื่อ: 21 ต.ค. 2557 13:38:41 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

90

เมื่อ: 16 ต.ค. 2557 16:23:44 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
นักศึกษาที่ประสงค์ขอขอถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2557

เมื่อ: 14 ต.ค. 2557 15:20:26 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

45

เมื่อ: 6 ต.ค. 2557 17:16:04 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน ธันวาคม 2557
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  :: กิจกรรมในวันที่ 21 ธันวาคม 2557
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::