หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ: 10 เม.ย. 2557 14:56:22 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

 

เมื่อ: 27 มี.ค. 2557 15:34:57 น. , ข้อมูลโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

 

เมื่อ: 28 ก.พ. 2557 10:46:05 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2556

 

เมื่อ: 26 ก.พ. 2557 14:59:42 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายวิชาที่คณะมีความประสงค์ขอเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ศูนย์หันตรา

 

เมื่อ: 7 มี.ค. 2557 10:07:23 น. , ข้อมูลโดย: สวท.
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์จากไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อ: 11 ก.พ. 2557 14:32:19 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อ: 8 ก.พ. 2557 15:10:31 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

เมื่อ: 10 ม.ค. 2557 13:39:07 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2556

 

เมื่อ: 21 พ.ย. 2556 16:16:18 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนการบันทึกผลการศึกษาลงในโปรแกรมงานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)

(สำหรับอาจารย์)
ขั้นตอนการบันทึกผลการศึกษาลงในระบบทะเบียนและประมวลผล

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2556 12:42:48 น. , ข้อมูลโดย: สวท. มทร.สุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน เมษายน 2557
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  31
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  :: กิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2557
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::