หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

http://register.rmutsb.ac.th/th/images/Photonews/news20140721190731405946609.jpg

เมื่อ: 21 ก.ค. 2557 19:53:29 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 32

เมื่อ: 10 ก.ค. 2557 13:29:28 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556

เมื่อ: 10 ก.ค. 2557 11:19:47 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556

 

เมื่อ: 2 ก.ค. 2557 11:33:21 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 54

เมื่อ: 9 มิ.ย. 2557 11:44:37 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

เมื่อ: 6 มิ.ย. 2557 10:30:30 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2556

 

เมื่อ: 22 พ.ค. 2557 08:28:33 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2556 (รอบสุดท้าย)

 

เมื่อ: 21 พ.ค. 2557 09:55:24 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

 

เมื่อ: 7 พ.ค. 2557 16:23:02 น. , ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

 

เมื่อ: 25 เม.ย. 2557 11:34:34 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
  Username :
  Password :
   
  - หน้าจอสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
   เดือน กรกฎาคม 2557
  จ.
  อ.
  พ.
  พฤ.
  ศ.
  ส.
  อา.
  30
  01
  1
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  :: กิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


  :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::