ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2562 , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นๆ  
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 30 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 12 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
เมื่อ: 4 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลัง Click
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับบุคลากร
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin