ข่าวประชาสัมพันธ์  
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
เมื่อ: 4 เมษายน 2560 , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

 

ข่าวอื่นๆ  
ปิดระบบการเชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 12 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
เมื่อ: 4 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลัง Click
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับบุคลากร
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin
คู่มือการใช้งานระบบ-สำหรับอาจารย์
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลโดย: Admin